Primer Test

La secció Pri­mer Test del Fes­ti­val REC ofe­reix un espai per a pro­jec­tes en fase de post­pro­ducció que vul­guin rebre l’asses­so­ra­ment d’agents audi­o­vi­su­als inter­na­ci­o­nals. Dis­tribuïdors, pro­gra­ma­dors i agents de ven­des donen con­sell als direc­tors i pro­duc­tors per tal afa­vo­rir l’èxit i l’entrada al mer­cat inter­na­ci­o­nal de les obres par­ti­ci­pants.

Pri­mer Test va néixer l’any 2014, i enguany celebra la 6a edició, que tindrà lloc el 4 i el 5 de desem­bre de 2019, durant la cele­bració del REC Fes­ti­val Inter­na­ci­o­nal de Cinema de Tar­ra­gona.

El Primer Test del RECLab 2019 presenta set projectes:

Pedra Pàtria. Dir. Macià Florit Campins. Prod. Elsabeth produccions

La Muga. Dir. Alba Bresolí

El Riu. Dir. Tuixén Benet. Prod. Isis Velasco

¿Qué hicimos mal? Dir. Liliana Torres. Prod. Matriuska Producciones, Avalon, Miss Wasabi

A Stormy night. Dir.  David Moragas. Prod. Oberon Media

El Rastro firme. Dir. Fernando Gómez-Luna.  Prod. Omen Cinema (Premi Rec – Festival l’Alternativa – Mentoring Projetcs)

Transoceánicas. Dir. Meritxell Colell & Lucía Vassallo – Prod. Intropia Media

L’edició d’enguany compta amb la presència de diversos experts internacionals, que aconsellaran i guiaran als impulsors de les propostes presentades. Els integrants d’aquest col·lectiu que participaran enguany al PRIMER TEST RECLab són:

  1. Julian Ross(Països Baixos) – Programador a Locarno Film Festival i International Film Festival Rotterdam (IFFR)
  2. Léa Klein(França) – Stray Dogs, distribució i vendes internacionals.
  3. Jana Wolff(Alemanya) – Berlinale, European Film Market (EFM). Responsable de màrqueting i comunicació.
  4. Georg Bütler(Suïssa) – Programador al Zurich Film Festival.
  5. Tina Hajon(Croàcia) – Fundadora de la productora i distribuïdora ARI PIKULE, Programadora al Sarajevo Film Festival i directora artística al DA2 – Zagreb Design, Art & Architecture Film Festival

Premis que s’atorgaran en el PRIMER TEST d’enguany

Pri­mer Test compta amb diver­ses col·labo­ra­ci­ons, com la del Fes­ti­val L’Alter­na­tiva, el Festival de Málaga, Cine­mart Rot­ter­dam, Cata­lan Films & TV o Eclair, que ofe­rei­xen diver­sos pre­mis als quals opten les pel·lícules selec­ci­o­na­des. Els premis que s’atorgaran aquest 2019 en el marc del Primer Test són els següents:

  1. PREMI ECLAIR:Patrocinat per Eclair i atorgat pel comitè d’experts assistents i participants a les jornades Primer Test. Consisteix en la producció del máster en DCP de la versió original de la pel·lícula i una primera versió subtitulada.
  2. PREMI MÁLAGA WORK IN PROGRESS:Neix de la col·laboració entre el Festival Rec de Tarragona i el Festival de Málaga. El comitè de selecció del Málaga Work in progress atorga el Premi, que consisteix en la directa selecció i participació automàtica del projecte premiat al MÁLAGA WORK IN PROGRESS 2020.
  3. PREMI CINEMART:Gràcies a la col·laboració entre Catalan Films & TV i el Festival Rec Tarragona. Un comitè de Catalan Films & TV  atorga el Premi consistent en que el productor del projecte escollit podrà viatjar de la mà de Catalan Films & TV al Festival Internacional de Cinema de Rotterdam i participar a les activitats d’indústria i al seu mercat de coproducció Cinemart que se celebra del 26 al 29 de gener 2020 a Rotterdam.

Alguns dels films que han pas­sat per Pri­mer Test en darreres edicions són:

Game Over, d’Alba Sotorra (Première inter­na­ci­o­nal a Kar­lovy Vary, Premi Gaudí al Millor Docu­men­tal)

Júlia Ist, d’Elena Martín (Biz­naga de Plata a Màlaga)

Con el Viento, de Merit­xell Colell (selec­ci­o­nada a Ber­li­nale Forum)

Trinta Lumes, de Diana Tou­cedo (selec­ci­o­nada a Ber­li­nale Pano­rama)

Amb el suport de:

 

 

Col·laboren: